Velfærd og selvhjulpenhed

  Formålet med Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges velfærdsprogram er at tage sig af de nødlidende, mens man sideløbende underviser i principper, der hjælper nødlidende til at blive selvhjulpne og bibeholde deres selvrespekt. Programmet giver også Kirkens andre...

Hjerteligste ønsker til Hans Hellighed pave Frans.

SALT LAKE CITY — Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har onsdag udsendt følgende udtalelse: »På vegne af ledelsen og medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige sender vi vore hjerteligste ønsker til Hans Hellighed pave...

Historiker skriver bog om de danske mormoner

Forside: "De danske mormoners historie" Torsdag den 30. august 2012 udkom en helt ny bog om de danske mormoner, som har fået titlen De danske mormoners historie, og er skrevet af historikeren Jesper Stenholm Paulsen. Bogen er et resultat af flere års forskning,...

Mormons sundhedsråd: Både krop og ånd skal have næring

Artikel fra http://www.religion.dk/artikel/469989:Interview--Mormons-sundhedsraad--Baade-krop-og-aand-skal-have-naering af Sidsel Fabriciush Hvordan lever man et sundt liv ifølge en mormon? Det har den danske skuespiller og mormon Tomas Ambt Kofod en række bud på....

Mormonernes lægmandsledelse

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fungerer i høj grad på grund af medlemmernes ubetalte, frivillige indsats. Rent faktisk er denne lægmandsindsats et af Kirkens kendetegn. I tusinder af lokale menigheder rundt om i verden deltager medlemmer frivilligt i...

Mormonkirken og politik

Politisk neutralitet Kirken har udvidet sin erklæring vedrørende politisk neutralitet. Her bringes den nye opdaterede udtalelse: Kirkens mission er at forkynde Jesu Kristi evangelium, ikke at få politikere valgt. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er neutral i...

Ophavsret © 2017 Mormonkirken. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.